MŠ Jonášova

Heřmanův Městec

 

Kontakty

Mateřská škola, Heřmanův Městec, Jonášova 726

Telefon: 469 695 100                                                                                                                                                                                                                                                    ředitelka školy : 604 725 137
IČO: 70 94 63 61
E-mail: msjonasova@seznam.cz

Provozovatel Město Heřmanův Městec, příspěvková organizace od 1.1.2002.

FFFF   

Organizace

Školné

Školné a stravné - viz NOVINKY.

Provoz školy

Po celý rok od 6:00 do 16:30, o hlavních prázdninách je MŠ 5 týdnů uzavřena.

Součástí školy je školní jídelna. Na školní zahradě mohou děti pobývat po celý rok.

Kapacita 90 dětí.

Třídy

Máme 3 třídy dětí od 3 let, věkově a pohlavím smíšené skupiny.

Sbor

Počet pedagogů:
6 + asistent pedagoga
Počet provozních pracovníků:
5 + školní asistent
Ředitelka školy:
Hana Vaňková
Vedoucí školní jídelny:
Eva Vojtěchová

Předmět činnosti

Zabezpečení předškolní výchovy a vzdělávání, podpora zdravého tělesného, psychického a sociálního rozvoje dítěte, tvorba podmínek pro rozvoj individuální osobnosti a dalšího vzdělávání. Náš program zdůrazňuje zdravý a spokojený rozvoj dětské osobnosti v kontextu s právy dítěte na šťastné dětství.

Činnost školy je prováděna v souladu se z.č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláškou o předškolním vzdělávání č 63/2006 Sb. v platném znění.

Mateřská škola má vytvořený svůj vlastní Školní vzdělávací program a Třídní vzdělávací programy.

Cíl - naším cílem je zdravé, šťastné, tvořivé a samostatné dítě, tvorba podnětného prostředí a dobrých mezilidských vztahů. Vytváříme takové podmínky, aby vyhovovaly zdravému stylu, psychické pohodě a vývojovým potřebám dítěte. Klademe důraz na individuální přístup a individualizaci vzdělávání.

Režim dne - je rozvolněný, převažují herní aktivity nad řízenými činnostmi, upřednostňujeme prožitkové učení.