.

DEN BEZPEČNOSTI

13. 6. 2023 na zahradě MŠ bude pro děti připraven DEN BEZPEČNOSTI. Děti budou vhodnou formou a přiměřeně svému věku poučeny o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti při činnostech, se kterými se setkávají. (Bezpečně o prázdninách, bezpečná cesta do školy – naši předškoláci).
Prevence u vody, v lese, na hřištích, dopravní výchova – jak se chovat bezpečně na ulici, na hřišti, na silnici. Složky IZS – důležitá telefonní čísla!

Datum události

13 červen 2023