.

                                                                                                                                                                                                 

Aktuality -    

  


Milí rodiče předškolních dětí,


dovolte nám, abychom Vás pozvali na individuální konzultace třídy Kytička a Pohádka, které se uskuteční v týdnu od 16. 01. 2023 – 3.2.2023 ve třídách.

Prosíme, zapište se do tabulky, která bude vyvěšena na nástěnce ve Vaší třídě (na každého cca 10 - 15 minut).

Děkujeme a těšíme se na Vás.

Paní učitelky třídy Pohádka a Kytička

  


                                                                                                                                                                                                 

Aktuality -    

   Vážení rodiče,
na základě Vaší písemné žádosti, která bude adresována vedení naší mateřské
školy, Vám vystavíme potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte
v mateřské škole dle § 38l Zákona č. 586/1992, o dani z příjmu.

Žádosti Vám na požádání poskytnou paní třídní učitelky.

Žádosti budeme přijímat v průběhu ledna a
února 2023 (nejdéle do 24.2.2023).

Bc. Ivana Benešová

ředitelka školy
              

  


                                                                                                                                                                                                 

Aktuality -                      

  


Vážení a milí rodiče.

dovolte nám vás informovat o zajímavých seminářích určených nejen pro rodiče.

Bližší informace najdete na tomto odkaze:

        


                                                                                                                                                                                                 

Aktuality -                      

   

Přání pro rodiče, prarodiče a příznivce mateřské školy


 

Přejeme vám všem do nového roku,

mnoho dobrých lidí po vašem boku.

Hlavně zdraví, štěstí, pohodu, klid,

starosti za hlavu, ať je vám v novém roce 2023 líp.

 

Těšíme se na vás, vaše děti a na společné setkávání v roce 2023.                                                                                               


                                                                                                                                                                                                 

Aktuality -                      

                                        Čekání na Ježíška v naší mateřské škole