.

V naší mateřské škole dbáme na bezpečnost dětí, proto je vstup do areálu mateřské školy zajištěn pouze přes čipový systém. Je tedy velmi důležité, aby při vstupu nebo odchodu, rodič za sebou zavřel nejen vchod do budovy, ale i branku. Tím se zamezí vstupu cizích osob do areálu. Čipy fungují pouze v době provozu mateřské školy. 

 

Čipy si rodiče vyzvednou na začátku docházky dítěte oproti vratné kauci, 1 kus = 150 Kč. Při ukončení docházky dítěte rodič čip vrátí a dostane zpět vratnou kauci. Prosíme rodiče, aby zamezili ztrátě čipů, velmi tak přispějí bezpečnosti v naší mateřské škole. Při ztrátě čipu vratná kauce propadá. 

 

V případě jakéhokoliv problému s čipem, nebo potřebě zakoupení nového čipu, se obracejte na vedoucí školní jídelny v úřední den: každé úterý od 8:00 do 15:30 hod, v kanceláři ve dveřích vpravo od hlavního vchodu.