.

DEN BEZPEČNOSTI aneb BEZPEČNĚ NA PRÁZDNINY

DEN BEZPEČNOSTI aneb BEZPEČNĚ NA PRÁZDNINY 13.6. a 14.6.2024 V NAŠÍ MŠ PROBĚHL VE SPOLUPRÁCI S ČČK (Český červený kříž) PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO DĚTI Z MŠ – základy první pomoci. Program byl uzpůsoben schopnostem dětí a jejich věku. V návaznosti 20.6.2024 na zahradě MŠ bude pro děti připraven DEN BEZPEČNOSTI. Děti budou vhodnou formou a přiměřeně svému věku poučeny o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti při činnostech, se kterými se setkávají. (Bezpečně o prázdninách, bezpečná cesta do školy – naši předškoláci). Prevence u vody, v lese, na hřištích, dopravní výchova – jak se chovat bezpečně na ulici, na hřišti, na silnici. Složky IZS – důležitá telefonní čísla!

Datum události

20 červen 2024